CỬ NHÂN, GIẢNG VIÊN PIANO NGUYỄN NGỌC LAM

 

Thầy Nguyễn Ngọc Lam học chuyên ngành Piano hệ sơ trung 11 năm tại Nhạc Viện Hà Nội từ năm 1976 đến năm 1987. Sau đó, thầy tiếp tục theo học lên Đại học và tốt nghiệp năm 1991. Từ năm 1993 đến 1995, thầy đã có cơ hội tham dự lớp tập huấn của YAMAHA MUSIC FOUNDATION tổ chức dành riêng cho các giáo viên âm nhạc. Từ năm 2018 đến năm 2022 thầy tham gia giảng dạy tại nhiều trường nghệ thuật tại Việt Nam. 

Trong hành trình giảng dạy của mình, bằng tâm huyết và sự nhiệt huyết dành cho học sinh cùng mục tiêu và phương châm muốn đào tạo cho các thế hệ mầm non của đất nước tiếp nối con đường âm nhạc Chuyên Nghiệp, thầy đã đào tạo được rất nhiều những thế hệ học trò xuất sắc. Có rất nhiều học sinh của thầy đã thi đỗ vào Nhạc Viện Hà Nội (nay là Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam) và nhiều trường âm nhạc khác trong nước. Ngoài ra, thầy cũng có rất nhiều học sinh đã đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ Quốc tế tại Việt Nam như: AMEB, LCM, TRINITY.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *