GIẢNG VIÊN PIANO TẠ VIỆT ANH

GIẢNG VIÊN PIANO TẠ VIỆT ANH

Giảng viên Piano Tạ Việt Anh đã tốt nghiệp hệ Đại học khoa Piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2018. Thầy Việt Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong môi trường tập thể cũng như các Học viện, trung tâm Âm Nhạc...

Đọc thêm