Học viện Âm nhạc May Space được thành lập ngày 20/5 năm 2016 dưới sự chứng kiến của đông đảo nghệ sĩ, nhà giáo Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam. Thạc sĩ, Nghệ sĩ Piano Phạm Quỳnh Trang – Founder May Space là người đặt nền móng cho sự phát triển của Học viện và là người thầy đầu tiên của May Space.